Verdubbeling aantal installateurs met kennis van ammoniakkoeling in agrosector

Door de toenemende populariteit van ammoniak als natuurlijk koudemiddel is het aantal bedrijven dat een ammoniakinstallatie kan bouwen snel toegenomen. Was men in de agrarische sector tot voor kort aangewezen op tien installatiebedrijven, inmiddels is dat aantal al verdubbeld. Voor de investeringskosten is dat een gunstige ontwikkeling.

Synthetische koudemiddelen als R134a, R407C, R507A en R404A staan ter discussie door hun negatieve milieueffect. Ammoniak (NH3) en CO2 worden, vanwege het lagere energieverbruik en stimulering door de overheid, steeds vaker ingezet.

Vroeger was het natuurlijke koelmiddel ammoniak (NH3) een veel gebruikt koudemiddel. Omdat de synthetische koudemiddelen veiliger zijn voor de mens, is ammoniak de afgelopen veertig jaar op de achtergrond geraakt. Ammoniak tast de ozonlaag echter niet aan en veroorzaakt geen broeikaseffect, en door zijn gunstige eigenschappen kunnen compressoren en koudemiddelpompen kleiner uitgevoerd worden. Bij een open compressor (motor en compressor in aparte behuizingen) is het rendement van ammoniak circa 10 procent beter dan van het veel gebruikte koudemiddel R507A. Bij gebruik van het meest voor de hand liggende compressortype voor R507A (semi-hermetisch) is dat verschil zelfs circa 20 procent. Dankzij deze gunstige eigenschappen staat ammoniak weer in de belangstelling, en is het bij nieuwbouwplannen verstandig de mogelijkheden van natuurlijke koudemiddelen te onderzoeken.

Makkelijk toepasbaar
Doordat er steeds meer installaties met ammoniak gebouwd worden, zijn de regels versoepeld. Tot voor kort moest boven een systeeminhoud van 200 kilo een vergunningprocedure gestart worden. Nu is in de meeste gevallen de grens daarvoor 1.500 kilo. Voor de meeste installaties kan dus volstaan worden met een melding. Deze ontwikkeling zorgt er ook voor dat steeds meer gekozen wordt voor een direct systeem, dus zonder koudedrager zoals glycol of betaïne.

Financiële stimulering
Gezien de milieuvriendelijke eigenschappen van ammoniak stimuleert de overheid de keuze daarvoor. Zo komt een ammoniakinstallatie in aanmerking voor EIA (Energie-Investeringsaftrek) en VAMIL (willekeurige afschrijving milieu- investeringen). Alle andere koelinstallaties met de gangbare koelmiddelen kunnen sinds dit jaar niet meer aangemeld worden voor EIA als het koeling beneden de 12 graden Celsius betreft. Het duurt vijf tot acht jaar om de extra investeringen ten opzichte van een gangbaar koudemiddel terug te verdienen. Dat hangt ook af van de grootte van de installatie. Subsidie verlaagt de drempel maar daarmee is nog niet elke installatie geschikt voor ammoniak. Bepaalde kosten drukken evenveel op kleine als op een grote installatie (machinekamer, detectie, keuring en dergelijke). Daarom is een bepaalde omvang van een ammoniakinstallatie wel nodig om deze rendabel te gebruiken. De ondergrens voor toepassing ligt rond de 200-250 kW.

Bron: Groenten en Fruit & Agentschap NL

Op May 26, 2011